Domy z bali


Posadowienie domów z bali niczym w zasadzie nie różni się od posadowienia domów tradycyjnych. Jedyną różnicą jest wielkość ław fundamentów, które ze względu na mniejsze obciążenie domem z bali, mogą być zdecydowanie mniejsze niż w domach o tradycyjnej konstrukcji


Domy mogą być posadowione na płycie betonowej bądź na ścianach fundamentowych z pustką podpodłogową lub pełnym podpiwniczeniem tj. ze stropem drewnianym w poziomie parteru. Zasady ocieplenia takiego stropu są identyczne jak w budownictwie szkieletowym. Przestrzeń podpodłogowa winna być wentylowana, a powierzchnia pustki, celem ograniczenia migracji wilgoci z gruntu, pokryta folią budowlaną.


Przestrzeń podpodłogowa winna być wentylowana, a powierzchnia pustki, celem ograniczenia migracji wilgoci z gruntu, pokryta folią budowlaną.


Bale, które są przeznaczone do budowy domów całorocznych, powstają z drzew, które mają kilkadziesiąt lat. Przez tak długi okres czasu uformowała się odpowiednia ilość słoi, które są odpowiedzialne za bardzo dobrą izolację termiczną. Następnie materiał przechodzi wstępny proces osuszania. Zachowana pewna wilgotność bali pozwala uniknąć pęknięć mogących powstawać podczas samego transportu.


Ściany domów z bali wznosi się w tzw. konstrukcji wieńcowej, zwanej także konstrukcją węgłową, zrębową, na zrąb lub na zamek.


Ściana składa się z ułożonych poziomo bali drewnianych. W narożnikach, zwanych węgłami narożnymi łączy się na wręby. Narożniki mogą być z ostatkami lub bez. Ostatkami nazywa się wystające poza obrys budynku końce bali. Bale leżące na sobie łączy się na ogół drewnianymi kołkami - tyblami, na gwoździe lub metalowe kotwy chroniąc je przed przesunięciem. Szczelinę pomiędzy balami uszczelnia się wypełniając np. sznurem, pakułami, wysuszonym mchem lub wełną drzewną, bądź stosuje się uszczelki gumowe. Pierwszą warstwę bala, który stanowi podwalinę pod kolejne, nazywa się balem podwalinowym. Koronę ściany wieńczy tzw. bal oczepowy, na którym opierają się belki stropowe lub krokwie. W przypadku bali okrągłych - bal podwalinowy i oczepowy wykonuje się z półówki bala.


Created & Copyright by Fiore-Design & Izzcom