Ochrona konserwacja domów z drewna


Domy z drewna obok licznych zalet, nie wymagających reklamy niestety, podatne są na zniszczenia przez ogień, owady i grzyby.


Rozkład biologiczny drewna powodowany przez groźną grupę grzybów domowych, w dogodnych warunkach jest w stanie doprowadzić do bardzo szybkiego opanowania rozległych obszarów konstrukcji nawet w okresie kilku miesięcy. Konsekwencje zagrzybienia budynków wykonanych w systemie szkieletu drewnianego mogą być zatem daleko poważniejsze niż w przypadku obiektów drewnianych wznoszonych w sposób tradycyjny. Techniczne skutki niszczącego oddziaływania mikroorganizmów pociągają za sobą nakłady związane z pracami odgrzybieniowo - remontowymi. Koszty takich prac należą do jednych z najważniejszych w budownictwie, szczególnie wówczas gdy osłabieniu ulegną odpowiedzialne elementy konstrukcji budynku. Jakość prac odgrzybieniowych powinna gwarantować skuteczne wyeliminowanie zjawisk korozji biologicznej, w przypadku jednak gdy prace odgrzybieniowe prowadzone są bez fachowego przygotowania istnieje niebezpieczeństwo odnawiania się zagrzybiania a czasem także uciążliwego skażenia środowiska środkami chemicznymi. Poza skutkami technicznymi oddziaływania czynników niszczących na drewno towarzyszą temu również konsekwencje niekorzystnego wpływu mikroorganizmów na zdrowie mieszkańców.


Szeroko rozumiana ochrona drewna przed biologicznymi czynnikami niszczącymi obejmować powinna zespół zabiegów, które razem mają tworzyć spójny system ochrony. Ochrona drewna w budownictwie nie powinna być zatem kojarzona wyłącznie z użyciem toksycznych dla środowiska środków ochrony drewna. Poza działaniami związanymi z chemiczną impregnacją istnieje jeszcze szereg przedsięwzięć innego rodzaju, które gdy są prowadzone w sposób fachowy i konsekwentny z pewnością przyczynią się do poprawy trwałości budowli.


Jednym skutecznym sposobem przeciwdziałania temu zjawisku jest impregnacja chemiczna. Polega ona na wprowadzeniu do drewna środków ochronnych o działaniu grzybo- i owadobójczym oraz ogniochronnym.


Skuteczność zabezpieczania drewna zależy od właściwości biobójczych środka, metody impregnacji, a co się z tym wiąże ilość i głębokości wniknięcia oraz trwałość środka toksycznego. Uzyskanie dobrego zabezpieczenia drewna przed ogniem i korozją biologiczną jest procesem złożonym i zależy od wielu czynników.


Poza ochroną chemiczną na zdrowotność drewna istotny wpływ wywierają rozwiązania projektowe oraz prawidłowa jego konserwacja i eksploatacja.


Created & Copyright by Fiore-Design & Izzcom